BİLDİRİ (Türkçe)

The superb new resource on legal capacity law and policy reform in Turkey www.madde12.org

The superb new resource on legal capacity law and policy reform in Turkey www.madde12.org

GİRİŞ

Biz, PERSON ortaklığında bir araya gelmiş Türkiye ve Balkan ülkelerinden sivil toplum örgütleriyiz. Avrupa Komisyonu’nun katkılarıyla 2012 yılından bu yana, psiko-sosyal ve zihinsel engelli bireylerin de hukuki ehliyete sahip olmasına yönelik reformların stratejik savunuculuğunu yapma ve atılan adımları izleme konusunda ulusal ve bölgesel düzeydeki yetkinliğimizi artırma amacıyla çalışmalar sürdürüyoruz.

Hukuki ehliyet kavramı, hem kişinin yasa önünde herkesle eşit haklara sahip bireyler olarak tanınmasını, hem de bireyin bu hakları bizzat kullanma hakkına sahip olduğunun tanınmasını ifade eder. Bir başka deyişle, her bireyin fiil ehliyeti bulunmaktadır; yani birey kendi kararını verme ve bu kararı eyleme hakkına sahiptir.

PERSON, engelli bireyler için “yasa önünde eşit tanınma”nın yasadan, politikadan doğan veya pratikte görülen insan hakları ihlallerinin ortasında yer aldığını, seçme, üreme, özgürlük hakkı gibi, eğitim hakkı ve öbür temel hakların kısıtlanmasına yol açabilecek konuları etkileyen, katmanlı, çok yönlü bir konu olduğunu görmektedir. Biz, engelli bireylerin yasa önünde herkesle eşitliğini bozan kısıtlamaların köhne ve ayrımcı görüşlere dayandığını biliyoruz.

Sadece Avrupa’da seksen milyon engelli birey olduğundan hareketle, sizleri aşağıdaki bildiriyi imzalamaya ve iyiye doğru değişimin itici parçası olmaya davet ediyoruz.

BİLDİRİ

Engelli bireylerin fiil ehliyetinin, bir başka deyişle kendi adına karar verme ve kararlarını yaşama geçirme için gereksinim duyacağı destekleri alma hakkının, bir insan hakları konusu olduğuna inanıyorum.

Engelli bireylerin, başkalarıyla eşit şartlarda, kendi hayatları hakkında karar verme hakkı olduğuna inanıyorum.

Engelli bireylerin hukuki ehliyetinin vesayet ve öbür vekâleten karar verme biçimleri yoluyla kısıtlanmasının, bir insan hakları ihlali olduğuna inanıyorum.

Vesayet ve öbür vekâleten karar verme biçimlerinin, engelli bireyleri korumak için iyi yöntemler olmadığını düşünüyorum. Destekli karar verme biçimlerinin alternatif olabileceğine ve böylece engelli bireylerin insan haklarının korunabileceğine inanıyorum.

Vesayet ve vekâleten karar verme gibi seçeneklere alternatif yöntemler bulunduğunu biliyorum. Engelli bireylerin ve ailelerinin, hemşire, doktor, sosyal çalışmacı gibi personelin, akranların ve öbür tüm ilgili tarafların sözünü ettiğim alternatif yolları desteklemek üzere özendirilmesi, ihtiyaç duydukları kaynaklara ulaşması ve eğitim alabilmesi gerektiğine inanıyorum.

Tüm hükümetlerin, herkes için fiil ehliyetinin, bir başka deyişle kendi adına karar verme ve kararlarını yaşama geçirme için gereksinim duyacağı destekleri alma hakkının anlaşılması ve tanınması için sorumluluk alması gerektiğine inanıyorum. Tüm hükümetlerin, toplum içindeki her bireyin bu temel insan hakkından faydalandığına dair ilerlemeyi gösteren raporlar hazırlama sorumluluğu olduğunu düşünüyorum.

Tek tek her birimizin, değişimin gerçekleşmesinde bir rol oynadığına inanıyorum.

Members of RUSİHAK and some of their allies in the www.madde12.org initiative

Members of RUSİHAK and some of their allies in the www.madde12.org initiative

GİRİŞ

Biz, PERSON ortaklığında bir araya gelmiş Türkiye ve Balkan ülkelerinden sivil toplum örgütleriyiz. Avrupa Komisyonu’nun katkılarıyla 2012 yılından bu yana, psiko-sosyal ve zihinsel engelli bireylerin de hukuki ehliyete sahip olmasına yönelik reformların stratejik savunuculuğunu yapma ve atılan adımları izleme konusunda ulusal ve bölgesel düzeydeki yetkinliğimizi artırma amacıyla çalışmalar sürdürüyoruz.

Hukuki ehliyet kavramı, hem kişinin yasa önünde herkesle eşit haklara sahip bireyler olarak tanınmasını, hem de bireyin bu hakları bizzat kullanma hakkına sahip olduğunun tanınmasını ifade eder. Bir başka deyişle, her bireyin fiil ehliyeti bulunmaktadır; yani birey kendi kararını verme ve bu kararı eyleme hakkına sahiptir.

PERSON, engelli bireyler için “yasa önünde eşit tanınma”nın yasadan, politikadan doğan veya pratikte görülen insan hakları ihlallerinin ortasında yer aldığını, seçme, üreme, özgürlük hakkı gibi, eğitim hakkı ve öbür temel hakların kısıtlanmasına yol açabilecek konuları etkileyen, katmanlı, çok yönlü bir konu olduğunu görmektedir. Biz, engelli bireylerin yasa önünde herkesle eşitliğini bozan kısıtlamaların köhne ve ayrımcı görüşlere dayandığını biliyoruz.

Sadece Avrupa’da seksen milyon engelli birey olduğundan hareketle, sizleri aşağıdaki bildiriyi imzalamaya ve iyiye doğru değişimin itici parçası olmaya davet ediyoruz.

BİLDİRİ

Engelli bireylerin fiil ehliyetinin, bir başka deyişle kendi adına karar verme ve kararlarını yaşama geçirme için gereksinim duyacağı destekleri alma hakkının, bir insan hakları konusu olduğuna inanıyoruz.

Engelli bireylerin, başkalarıyla eşit şartlarda, kendi hayatları hakkında karar verme hakkı olduğuna inanıyoruz.

Engelli bireylerin hukuki ehliyetinin vesayet ve öbür vekâleten karar verme biçimleri yoluyla kısıtlanmasının, bir insan hakları ihlali olduğuna inanıyoruz.

Vesayet ve öbür vekâleten karar verme biçimlerinin, engelli bireyleri korumak için iyi yöntemler olmadığını düşünüyoruz. Destekli karar verme biçimlerinin alternatif olabileceğine ve böylece engelli bireylerin insan haklarının korunabileceğine inanıyoruz.

Vesayet ve vekâleten karar verme gibi seçeneklere alternatif yöntemler bulunduğunu biliyoruz. Engelli bireylerin ve ailelerinin, hemşire, doktor, sosyal çalışmacı gibi personelin, akranların ve öbür tüm ilgili tarafların sözünü ettiğimiz alternatif yolları desteklemek üzere özendirilmesi, ihtiyaç duydukları kaynaklara ulaşması ve eğitim alabilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Tüm hükümetlerin, herkes için fiil ehliyetinin, bir başka deyişle kendi adına karar verme ve kararlarını yaşama geçirme için gereksinim duyacağı destekleri alma hakkının anlaşılması ve tanınması için sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz. Tüm hükümetlerin, toplum içindeki her bireyin bu temel insan hakkından faydalandığına dair ilerlemeyi gösteren raporlar hazırlama sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz.

Tek tek her birimizin, değişimin gerçekleşmesinde bir rol oynadığına inanıyoruz.

İMZA:

 

Sign the Declaration

* indicates required
For a PDF copy of this declaration, please click here.

 

flag_yellow_100

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of PERSON (Partnership to Ensure Reforms of Supports in Other Nations) and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.